Home  About us  Gallery  Clients  Certifications  Contact

       S.C. COSTIUI  S.R.L. Simleu Silvaniei                                                                     Romana Romana    English  English

Inapoi la pagina rincipala 

S.C. COȘTIUI

S.R.L.

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

ANEXA 1 - DECLARAȚIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE - MEDIU - SANATATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Cod: MC-CST-01-A1
Revizia: 7/20.07.2020

Pagina:      1 din 2

A. DECLARAŢIE DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

S.C. COȘTIUI S.R.L. are ca domeniu principal de activitate fabricarea și comercializarea de mufe, niple și reductii pentru țevi extracție, precum și a altor piese obținute prin strunjire și/sau frezare, procesate cu utilaje cu comandă numerică (CNC).

Politica SC COȘTIUI S.R.L. în domeniul calității, conform ISO 9001:2015 şi a specificației API Q1 ediția 9 (Privind cerințele sistemului de management al calității pentru Organizațiile producătoare în Industria petrolieră și de gaze naturale), este de a menține şi de a spori renumele câştigat prin produsele livrate, îmbunătățind continuu calitatea acestora prin metode moderne de management, compatibile cu strategia generală și contextul  organizației şi cu celelalte politici de management definite, pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părților interesate.

Principalele obiective în domeniul calității, pentru care COȘTIUI S.R.L. se angajează să le realizeze pentru livrarea produselor  sunt următoarele:

·         Menținerea şi îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității, ca parte a Sistemului de Management Integrat.

·         Creşterea permanentă a încrederii şi satisfacției clienților;

·         Creşterea performanțelor individuale ale personalului implicat in realizarea proceselor, în vederea obținerii calității produselor livrate;

·         Informarea tuturor angajatilor cu privire la Politica de calitate a organizației și implicarea acestora în atingerea obiectivelor propuse;

·         Participarea și consultarea permanentă a angajaților.

În centrul preocupărilor managementului organizației stă interesul pentru asigurarea de produse și servicii de înaltă calitate, realizate în contextul unei preocupari responsabile pentru asigurarea bunăstării și sănătății angajaților săi și a siguranței mediului înconjurător. Managementul organizației consideră calitatea produselor și serviciilor oferite, precum și prevenirea expunerii la factorii de risc privind calitatea produselor livrate, ca fiind elementele de primă importanța pentru dezvoltarea continuă a COȘTIUI S.R.L.

Satisfacerea cerințelor clienților se realizează prin promovarea unei ințelegeri complete a exigențelor și a unui efort continuu de îmbunătățire a nivelului calitativ al proceselor, produselor și serviciilor oferite.

Politica de calitate reprezintă un angajament al managementului față de salariați, clienți, parteneri și comunitate și se aplică tuturor proceselor organizației.

Prevederile Sistemului de management al Calității (ca parte a Sistemului de Management Integrat) sunt obligatorii în activitatea tuturor salariaților.

În calitate de Director general și responsabil pentru calitatea produselor și serviciilor oferite clienților, de organizația COȘTIUI S.R.L., îmi asum întreaga responsabilitate pentru a stabili, implementa și menține procesele necesare Sistemului de Management al Calitătii, de a iniția orice acțiune de imbunatațire și:

 

Cer tuturor angajaților să respecte cerințele impuse prin documentele Sistemului de management al Calității, pentru realizarea obiectivelor organizației.  

                                                                                                          Director General 

                 Data: 20.07.2020                                                              HEREA IOAN

 

S.C. COȘTIUI

S.R.L.

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

ANEXA 1 - DECLARAȚIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE - MEDIU - SANATATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Cod: MC-CST-01-A1
Revizia: 7/20.07.2020

Pagina:        2 din 2

 

B. DECLARAȚIE DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

 Politica S.C. COȘTIUI S.R.L. pentru domeniile Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, conform ISO 14001/2015 şi ISO 45001/2018, este de a menține şi de a spori renumele câştigat prin metode moderne de management, compatibile cu strategia generală și contextul  organizației şi cu celelalte politici de management definite, pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părților interesate.

 

Principalele obiective în domeniu Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională,  pe care COȘTIUI SRL se angajează să le realizeze sunt următoarele :

·                      Funcționarea în conformitate cu legislația în vigoare și alte reglementări aplicabile;

·                      Prevenirea și reducerea continuă a poluării;

·                      Asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur;

·                      Eficientizarea utilizării energiei și apei, ca formă de economisire a resurselor naturale și financiare;

·                      Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitățile desfașurate;

·                       Informarea tuturor angajaților cu privire la politica organizațieiși implicarea acestora în atingerea obiectivelor    propuse;

·                     Mediatizarea în rândul angajaților și a comunității locale a rezultatelor obținute în domeniul protecției mediului,    al sănătații și securității în muncă, în scopul îmbunătățirii imaginii firmei și relațiilor cu vecinii și autoritățile    locale.

·                     Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor  privind sanatatea si securitatea angajatilor;

·                     Participarea și consultarea permanenta a angajatilor.                                                                                      

Politica reprezintă un angajament al managementului față de salariați, clienți, parteneri și comunitate și se aplică tuturor proceselor organizației.

Prevederile Sistemului de management de Mediu și al Sănătații și Securității Ocupaționale (ca parte a Sistemului de Management Integrat), sunt obligatorii în activitatea tuturor salariaților.

 

În calitate de Director general și responsabil pentru calitatea mediului și al sănătății și securității muncii în organizația COȘTIUI SRL, îmi asum întreaga responsabilitate pentru a stabili, implementa și menține procesele necesare Sistemului de Management de Mediu și al Sănățatii și Securității Ocupaționale, de a iniția orice acțiune de imbunătățire și:

 

Cer tuturor angajaților să respecte cerințele impuse prin documentele Sistemului de management de Mediu și al Sănătății și Securității Ocupaționale, pentru realizarea obiectivelor organizației.

       

                                                                                                          Director General 

                 Data: 20.07.2020                                                            HEREA IOAN

                                     Home   About us   Gallery   Clients   Certifications   Contact